5 načina za poticanje inteligencije kod djece

Inteligencija nije nepromjenjiva. Može rasti i smanjivati se, osobito u djetinjstvu i adolescenciji. Ovisi o tome koliko treniramo um.

5 načina za poticanje razvoja inteligencije kod djece

1.      1. HRANITE NJIHOVU ZNATIŽELJU 

      Znatiželja je superheroj učenja i inteligencije. Ako su roditelji znatiželjni, njihova djeca će vjerojatno također biti. Kad su mali i obasipaju nas pitanjima, odgovarajte na njih inače će prestati pitati i tako prestati širiti svoje znanje. Istraživanja pokazuju da djeca manje pitanja postavljaju nakon što krenu u školu jer pored svih obaveza nažalost ostane manje vremena za odgovaranje na njih.

2.      2. MOTIVIRAJTE IH 

      Motivacija nam pomaže pri učenju, ali trebali bismo biti u stanju sami je potaknuti. Potkupljivanje djece nekom nagradom za dobro ponašanje jest vanjska motivacija i nije učinkovita kao unutarnja koja je plod unutarnjeg interesa djeteta.

3.      3. OHRABRUJTE NJIHOVU KOMPETENTNOST  

      Ohrabrujte djecu da imaju stav da mogu nešto postići kako bi stekli samopouzdanje. Kad odrastu trebat će im razvijene vještine i osjećaj korisnosti da bi postizali ciljeve. Poduprite svoju djecu u razvijanju različitih vještina.

4.      4. NJEGUJTE NJIHOVU OTPORNOST

      Za izgradnju inteligencije potreban je optimističan stav koji dozvoljava pogreške i prepreke,  a prepreke doživljava kao nešto što je potrebno prevladati da bi postigao cilj. Potrebno je raditi na tome da djeca svoje neuspjehe i pogreške ne dožive kao nešto što ukazuje na njihovu nesposobnost. Neuspjeh bi ih trebao potaknuti da se trude još više i jače. Naučite ih da budu jaki i da pokušavaju uvijek iznova dok ne dođu do željenog cilja.

5.      5. POKAŽITE INTERES  

      Ako su vam djeca zainteresirana za nešto, nastojite se uključiti i zanimati se za to. Ohrabrite ih da razgovaraju o toj temi i tako će učiti učeći od vas. Dajte im priliku za istraživanjem i samo ih usmjeravajte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Članak pripremila odgojiteljica Ana Lončar