Dječji vrtić Lekenik dobio status Siguran vrtić

Ove pedagoške godine Dječji vrtić Lekenik uključio se u projekt „Sigurnije škole i vrtići“ sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ i Hrvatskog crvenog križa. Cilj je projekta „Sigurnije škole i vrtići“ poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.

Projekt se ostvarivao korištenjem platforme „Sigurnije škole i vrtići“. Na platformi su dostupne informacije, prezentacije, upitnici, te prijedlozi aktivnosti i radionice s uputama za izvođenje i popratnim radnim listovima. Platforma je služila kao temelj za korištenje materijala u odgojno-obrazovnom radu te provedbu raznovrsnih aktivnosti s djecom. U projekt su se uključile četiri odgojno-obrazovne skupine: mlađa mješovita odgojno-obrazovna skupina, srednja mješovita odgojno-obrazovna skupina, starija mješovita odgojno-obrazovna skupina te mješovita odgojno-obrazovna skupina s ranim učenjem engleskog jezika. Odgojiteljice i djeca navedenih odgojno-obrazovnih skupina provodili su niz aktivnosti usmjerenih na jačanje kompetencija u području prve pomoći, pripreme za izvanredne situacije i psihosocijalne podrške. Riječ je o aktivnostima koje su tematizirale pripreme za izvanredne situacije, upoznavanje sa žurnim službama, pripreme za potres, podizanje svijesti o svakodnevnim potencijalnim opasnostima, psihosocijalnu podršku – prepoznavanje i reflektiranje emocija. Provedenim aktivnostima Dječji vrtić Lekenik stekao je status Siguran vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. Povodom toga, Dječji vrtić Lekenik dobio je donaciju kutije prve pomoći od strane Hrvatskog crvenog križa. Sudjelovanje u projektu nastavlja se i iduće pedagoške godine te će Dječji vrtić Lekenik nastaviti suradnju s Hrvatskim crvenim križom ostvarujući različite aktivnosti s ciljem obnavljanja statusa Siguran vrtić.