Dječji vrtić Lekenik - siguran vrtić

Dječji vrtić Lekenik već treću godinu zaredom sudjeluje u projektu "Sigurnije škole i vrtići" u organizaciji Hrvatskog crvenog križa i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tijekom pedagoške godine 2022./2023. u projektu su sudjelovale četiri odgojno-obrazovne skupine: mlađa mješovita odgojno-obrazovna skupina, srednja mješovita odgojno-obrazovna skupina, starija mješovita odgojno-obrazovna skupina te mješovita odgojno-obrazovna skupina s programom ranog učenja engleskog jezika.

U odgojno-obrazovnim skupinama provedene su brojne aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija odgajateljica i djece za postupanje u slučaju potresa, požara i drugih izvanrednih situacija. Osim toga, sudjelovanjem u aktivnostima djelovalo se na osnaživanju za postupanje u hitnim situacijama. Sudjelovanjem u projektu djecu se pripremalo za ekstremne vremenske uvjete kroz aktivnosti Ponašanje i oblačenje pri niskim temperaturama, za izvanredne situacije kroz aktivnosti Upoznavanje sa žurnim službama i Broj žurnih službi, izradu plakata na temu Prva pomoć, pripremu sastavka na temu Prva pomoć. Osim navedenog, djecu se pripremalo za izvanredne situacije kroz aktivnosti Sigurno mjesto u vrtiću/školi, Demonstriranje sigurnog položaja u slučaju potresa te aktivnost Podizanje pripravnosti za evakuaciju u slučaju opasnosti u školi i vrtiću.

Tekst pripremila Marina Antunović, stručna suradnica pedagoginja