Magnetizam u starijoj odgojno-obrazovnoj skupini

Magnetni konstruktor kojeg su imali u skupini često je djecu potaknuo na aktivnu igru i istraživanje privlačnosti magneta. Ta činjenica potaknula je odgojiteljice starije skupine da prošire dječje spoznaje o magnetima i materijalima koji ih privlače. U suradnji s roditeljima prikupljali su magnete, metalne vijke i predmete od metala. Jedan dječak je s ponosom pokazivao pločicu od aluminija koju je pronašao s ocem te svoje spoznaje prenosio djeci: „To ti izgleda ko metal, ali ne hvata se magnet za njega. To je aluminij. To mi je tata našao.“ Uz jake magnete djece su po sobi dnevnog boravka istraživala koji materijali privlače magnete, bilježili ih na plakat i tablicu, raspravljala o zaključcima i mišljenjima te zajedno provjeravali valjanost svojih teza.  

Nakon što su prikupili mnoštvo materijala za istraživanje magnetizma djeca su došla na ideju stvaranja strojeva i životinja kombinirajući metale i magnete. Tu su nastale žirafe, lampe, pauci, ljuljačke i razne druge kreativne maštarije. Od usvojenih spoznaja, vlastitog iskustva i mašte svakodnevno se nešto stvaralo u aktivnoj igri. Samooinicirane aktivnosti su one koju su djecu potaknule na rast i suradničko učenje te na razvoj socijalnih vještina.

Uz pomoć magneta, metalnih kuglica i spajalica djeca su uz pomoć odgojiteljica stvarala magnetne labirinte i proširivali svoju igru. Uz metalne autiće nastala je i natjecateljska igra „Utrka magnetom“. Motoričko matematička igra nastala je izradom udica s magnetom, a djeca su izrađivala od papira različite vrste riba i životinja u moru na koje su prikvačili spajalice. Svaka ribica donosila je određeni broj bodova, a uljezi kao što su meduze, plastične vrećice, automobilske gume nosile su negativne bodove. Djeca su se podijelila u dvije ekipe i zanimljiva igra je mogla početi. Kako bi razvijali svoje predmatematičke i predčitačke vještine rezultate upecanih riba djeca su bilježila na papir.

Radost i nova motivacija za istraživačko spoznajne aktivnosti nastale su kada su djeca u skupinu dobila stari radio uređaj te dio računala i odvijače kojima su mogli istražiti unutrašnjosti strojeva. Uz to što su razvijali finu motoriku, djeca su pronalazila dijelove načinjene od različitih materijala te su provjeravali od čega su načinjeni koristeći magnete u skupini. Veliko uzbuđenje nastalo je kada je nekolicina dječaka u uređaju pronašla magnet koji se nalazio u zvučniku.

Igra magnetima i istraživanje magnetizma nastavlja se i dalje, djeca unose nove ideje, osmišljavaju nove igre ili kombiniraju postojeće materijale.

Tekst napisala: Ivana Pavišić, odgojitelj mentor u starijoj skupini