Odgojitelji i roditelji – partneri u odgoju

Kvalitetni odnos između roditelja i odgojitelja, odnosno uspješno partnerstvo podrazumijeva zadovoljavanje određenih čimbenika. Prema Ljubetić (2014) čimbenici izgradnje zdravih odnosa obitelji i odgojno obrazovnih ustanova su: povjerenje, poštovanje, kompetencija, obzirnost, integritet, osjetljivost i ravnopravnost. Ako jedan čimbenik izostaje nemoguće je izgraditi kvalitetan odnos između roditelja i odgojitelja. Prema Ljubetić (2014, str. 47-48) postoje četiri čimbenika koji doprinose uspješnom partnerstvu, a to su dijete u fokusu, konstruktivnost, jasnoća i konkretnost te kontinuitet. Čimbenik koji treba biti zadovoljen jest stavljanje djeteta u fokus. Odgojitelji koji naglasak stavljaju na dobrobit djeteta imaju dobre predispozicije za ostvarivanje kvalitetnog partnerskog odnosa s roditeljima.

Roditelji se mogu kao aktivan sudionik uključiti  u neposredan odgojno-obrazovni rad u skupini svog djeteta, tako su odgojiteljice mlađe skupine Nevenka Brleković i Helena Rožić, pozvale gđu. Jelić, Jakovljevu majku, ujedno i liječnicu. Gđa. Jelić rado se odazvala i na „Svjetski dan srca“ djeci, kroz igru i aktivnosti, uz pomoć odgojitelja, govorila o zdravlju, bolestima, zdravoj prehrani. Briga za zdravo srce počinje od najranije dobi, i zato jako je važno govoriti o zdravom životu, pravilnoj prehrani, tjelesnom vježbanju kako bi se kod djece poticala briga o svom zdravlju.

Predstavila je svoje zanimanje verbalnom interpretacijom u duhu ugodnog i opuštajućeg ozračja.

Sadržaji su birani prema interesima, potrebama i dječjim mogućnostima kako bi i sami mogli istraživati. U tom duhu, odgojiteljice su zajedno s ravnopravnim partnerom, gđom. Jelić, poticale razvoj igre stjecanjem što više novih iskustava, zajedničkih dječjih doživljaja te omogućavali proradu emocionalnih iskustava putem igre.

Odgojiteljice su posjet iskoristile i za daljnji rad, jer je posjet kod djece izazvao zanimanje za aktivnosti vezane uz zdravlje, zdravu prehranu, dijelove tijela i slično. Djeca su se samoinicijativno igrala liječnika, pri čemu su odgojiteljice odigrale veliku ulogu, prikupljajući materijale potrebne da bi se takva simbolička igra i ostvarila.

Tekst pripremila odgojiteljica u programu engleskog jezika Nataša Kadić