Korištenje situacijskih poticaja u odgojno - obrazovnom radu

Jedna od uloga odgajatelja je u prepoznavanju potencijala i poticanju dječje igre i stvaralaštva koja je ključna za njihov razvoj. 

„Djeca se svakodnevno susreću s brojnim izazovima i koriste mnoštvom različitih strategija rješavanja problema i onda kad mi odrasli to uopće ne uočavamo“ (Slunjski, 2008: 93). Odgojitelji bi trebali nastojati otkriti probleme koji zanimaju djecu te ih poticati na razmišljanje, isprobavanje raznih mogućnosti i samostalno rješavanje tih problema, također trebaju podupirati spontano započete istraživačke aktivnosti djece jer su upravo one najbolji pokazatelj njihovih stvarnih interesa i razvojnih mogućnosti.

Fleksibilno smo provodili dnevne aktivnosti u našoj sobi dnevnog boravka skupine s ranim učenjem engleskog jezika. Dok smo vrijeme provodili u likovnoj aktivnosti jedan dječak je postavio pitanje prijatelju gdje živi pingvin i je li tamo jako hladno. Protom su djeca počela razgovarati o životinjama. Uskoro su gotovo sva djeca iz skupine započela razgovor o tome gdje životinje žive, čime se hrane, kako izgledaju,…Slušajući djecu, odgojiteljice su iskoristile situacijski poticaj te djeci ponudile časopise, enciklopedije, mapu svijeta s životinjama, pretraživali smo internet. Sve to pomoglo nam je u budućim aktivnostima vezanim za život životinja u našoj okolini, a posebice sada kada dolazi zima. U planiranju daljnjih aktivnosti djeca su odigrala glavnu ulogu jer su u razgovoru spomenula kako moramo pomoći i ptičicama koje ostaju u našim krajevima, osigurati im hranu, pa smo tako dogovorili da ćemo napraviti kućice za ptičice u koje ćemo staviti razne sjemenke. Djeca od najranije dobi istražuju svijet oko sebe, samostalno i nesmetano istražuju i uče. Razvijali smo sposobnost donošenja samostalnih odluka, inicijativnost, razvoj socijalnih kompetencija, pažnja, operativno mišljenje. Interes je bio velik, sva djeca su se uključila u istraživanje, a nakon toga i u likovne aktivnosti. I dalje osluškujući djecu i njihove potrebe, nastavljamo razgovarati i poticati djecu na brigu o okolini.

Odgojiteljica u programu engleskog jezika Nataša Kadić