Blatna kuhinja

Blatna kuhinja

 

Osluškujući interese i ideje djece za simboličkim igrama na dvorištu, odgojiteljice srednje odgojno-obrazovne skupine promišljale su kako nadograditi materijalno okruženje za igru i učenje.

Djeca su danima na dvorištu sakupljala plodove, lišće i grančice te ih miješala u kanticama štapićima te tražila mjesto za kuhanje i simboličku igru kuhinje. Odgojiteljice su zajedničkim promišljanjem došle do ideje da jednu staru dječju kuhinju preoblikuju i osmisle novi simbolički kutić u prostoru dvorišta.

U suradnji s roditeljima prikupile su različite materijale za igru kuhanja. Zahvaljujući inicijativi i aktivnosti roditelja prikupile su niz različitih poticaja kao što su tave, pekači, krpe, posude, kuhače, pregače i sve ono što im je višak u domaćinstvu. Oni su s djecom sakupljali različite jesenske plodove, donosili ih u vrtić te obogaćivali materijalno okruženje i tako aktivno sudjelovali u odgojno obrazovnom procesu.

Novi kutić kuhinje prema idejama djece nazvali su Blatna kuhinja. Djeca su bila oduševljena novim kutićem te su uživali aktivno sudjelovati u njemu. Razvijali su svoju kreativnost i maštu, izmjenjivali su ideje za kuhanje, osmišljavali različite igre, opipavali teksturu plodova, istraživali njihov izgled, oblik i boju, imitirali poznate aktivnosti u kuhinji koje su vidjeli u svojoj kući.

Kao dodatni poticaj odgojiteljice su u dogovoru s djecom osmislile zanimljive recepte za određena jela koja su u obliku fotografija postavile u kutić kuhinje. Promatrajući fotografije recepata djeca su za određeno jelo trebala koristiti i uvježbavati različite vještine. Razvijali su vizualnu percepciju, matematičke kompetencije, kompetencije na materinskom jeziku, a prilikom priprave jela razvijali su kvalitetne interakcije, međusobno su surađivali, rješavali probleme i dogovarali se. U aktivnostima u Blatnoj kuhinji međusobno su razvijali svoj govor te bogatili rječnik.

U ovoj simboličkoj igri pridruživala su im se djeca iz drugih skupina te su se zajedno družili i prerađivali svoja iskustva u suradničkoj igri. Kako je to izgledalo možete vidjeti u galeriji slika.

Tekst pripremila Ivana Pavišić, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor u starijoj skupini