Dječji vrtić Lekenik i ove godine dobio je status „SIGURAN VRTIĆ“