IZVOD IZ ZAPISNIKA 39. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK