<

Obavijest o rezultatima natječaja

Dječji vrtić Lekenik dana 03.03. 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Lekenik objavio

je natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto

ODGOJITELJA - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, rad na nepuno radno vrijeme od 9 h tjedno,

do 31. svibnja 2022. godine, rad u programu predškole.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. 03. 2022. godine, Upravno vijeće je donijelo Odluku o

neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu.

Natjecaj