Obilježavanje Dana pada Vukovara u našem vrtiću Lekenik

Djeca i odgojitelji našeg vrtića te predškole pridružili su se obilježavanju Dana pada Vukovara uz brojne aktivnosti koje su završile simboličnim paljenjem lampaša ispred vrtića u znak obilježavanja ovog tužnog dana domovine Hrvatske.

Na njima primjeren način upoznale smo ih sa simbolima Vukovara, vodotornjem i Vučedolskom golubicom. Uz fotografije i snimke poveo se razgovor o ratu i događanjima vezanima uz Vukovar. Djeca su prepričavala svoje spoznaje i iskustva o Vukovaru sa tužnim emocijama. Fotografije su ih potaknule na promišljanje i međusobni razgovor o ratu, miru, prijateljstvu i osjećajima. Zaključili su kako žele da taj grad bude opet sretan i da nigdje rata ne bude. Bez obzira na dob, neka djeca su pokazivala jako poštovanje prema tom gradu, iz kojeg se vidi da se u obiteljima vrednuje ljubav prema domovini.

U likovnom centru ponudile smo im mnoštvo materijala koji su odabirali prema vlastitom nahođenju i izrađivali simbole Vukovara pokazujući vlastitu kreativnost i maštu. Koncentrirali su se na svoje uratke i ulagali mnogo truda, usmjeravali se na detalje i boje kako bi radovi bili što ljepši. Radove  i izjave djece smo izložili u hodniku vrtića.

Ove aktivnosti s djecom potaknule su nas da se uključimo u e-twinning projekt „Iz krvi i bola niklo je cvijeće-Hrvatska moja zahvalna i ponosna 2“ kako bi razmijenili iskustva i aktivnosti s učiteljima i odgojiteljima različitih gradova Hrvatske na temu domovine. Uz ovaj projekt nastojat ćemo uz različite zanimljive aktivnosti potaknuti djecu na interes i istraživanje vlastite domovine te upoznavanje kulturne baštine naše zemlje.

Evo nekih od izjava djece:

„Vukovare, mi te volimo!“

„Da ne bude više pucnjave.“

„Ja bi zagrlila golubicu i vodotoranj. Ja sam se pomolila za Vukovar.“

„Treba zapaliti lampaše za one koji su umrli.“

„Želim im da lijepo žive i da su na sigurnom.“

„Odite u grad, budite dobri i sigurni.“

Pripremila: Ivana Pavišić, mag.praesc.educ., odgojitelj mentor u starijoj skupini

Galerija slika obilježavanja Dana pada Vukovara