Dani kruha

Mjesec listopad u našem vrtiću posebno je posvećen „Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje“. 

Obilježava se 17. listopada a provlači se cijeli tjedan, kada djeca imaju priliku naučiti sve o nastajanju 

kruha, od zrna do finalnog proizvoda – kruha. Cilj nam je približiti djeci važnost kruha i njegove 

blagodati te samo nastajanje kruha. 

U kruhu je sadržana sva simbolika ljudskog života. Kruh je život i od njega možemo puno naučiti. Zbog 

toga ga, kao poticaj, koristimo, njegujemo i produbljujemo u našem odgojno – obrazovnom radu s 

djecom. “Od zrna do kruha“ ime je bogatog sklopa aktivnosti (životno praktičnih i radnih, istraživačko 

spoznajnih, umjetničkih, zabavnih,…) koje smo s posebnom pažnjom osmislili i provodili s djecom, a 

Dječji vrtić Lekenik je djecu počastio različitim pekarskim proizvodima za svaki ukus.  

Sve skupine poigrale su se tijestom i pripremali prave male poslastice, izrađivali kuharske kapice, u 

senzornoj kutiji našle su se mnoge žitarice, igra i zabavne zagonetke ne bi bile potpune bez kukuruza ( 

predmatematičke i matematičke vještine, predčitalačke i čitalačke aktivnosti). Djeca su prepričavala 

razne priče iz iskustva o  „Danima kruha“, posebno zanimljiva priča koju su slušali i rado prepričavali je 

„Djed i pogača“ iz koje je nastao niz poticaja s motivima iz priče za igre koje integrirano djeluju na sva 

područja dječjeg razvoja. 

Kroz provedene aktivnosti i obilježavanje određenih dana nastojimo djeci približiti, na njima 

prihvatljiv i zanimljiv način običaje vezane uz datume, tradicijsku baštinu, promjene koje su nastale. 

Djeca i roditelji su nam aktivni sudionici u uređenju inetrijera vrtića i HVALA VAM NA TOME! 

Vrtićem je odzvanjala prigodna pjesmica „Pekar“. 

   PEKAR 

Ruke mijem, brašno sijem, 

Kapica na glavi, 

Mijesim tijesto tako vješto,  

Ja sam pekar pravi! 

Peć se žari, u nju stavim 

Kruščiće po redu, 

Kora glatka bit će slatka, 

Kad je djeca jedu! 

 

Tekst pripremile Nataša Ladić i Lana Gagić 

Galerija slika s obilježavanja Dana Kruha