<

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa


- ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK - (m/ž), 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, rad na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, natječaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništva“)


Potrebni uvjeti: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno

studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema prema ranijim propisima, kao i završen

sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja

- ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Javni natječaj odgojitelj pripravnik 07-10-2021.doc