<

26. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lekenik

26. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lekenik, koja će se održati dana 30. rujna 2021.
godine (četvrtak) u Dječjem vrtiću Lekenik, centralni objekt na adresi Hermanna Gmeinera 1 u
Lekeniku s početkom u 16,00 sati.

26.saziv UV