<

Obavijest o rezultatima natječaja - odgajatelj

Dječji vrtić Lekenik dana 10. 05. 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Lekenik objavio
je natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto

  • ODGOJITELJ (m/ž), 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka na posao odsutne odgojiteljice
    koja koristi rodiljni dopust, rad na puno radno vrijeme od 40 h tjedno.

Na 20. sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića Lekenik održanoj dana 21.05. 2021. godine, Upravno
vijeće je jednoglasno, na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Lekenik, donijelo odluku o izboru.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA DV LEKENIK ZA WEB VRTIĆA - ODGOJITELJ.pdf